จัดส่งฟรีทั่วโลกสำหรับการสั่งซื้อ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ในสิงคโปร์สำหรับการสั่งซื้อ 50 ดอลลาร์สิงคโปร์) จัดส่งฟรีทั่วโลกสำหรับการสั่งซื้อ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ในสิงคโปร์สำหรับการสั่งซื้อ 50 ดอลลาร์สิงคโปร์)

บริการซ่อม

บริการซ่อมมีให้บริการเฉพาะในสิงคโปร์เท่านั้น เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อซ่อมแซมขึ้นอยู่กับสภาพของข้อบกพร่องและความพร้อมของชิ้นส่วนอะไหล่ อาจใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการซ่อมแซมที่จําเป็น

ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรายการใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการซ่อมแซมหรือรายการเก่าซึ่งอยู่ 2 ปีขึ้นไป

บริการลูกค้า