โอเชียนสตาร์ คอลเลคชั่น

เมื่อสวรรค์มาบรรจบกับทะเล

Midnight Ocean เฉลิมฉลองการรวมตัวกันอันศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสองอาณาจักร ไข่มุก สมบัติแห่งมหาสมุทร ปลุกเร้าเสน่ห์อันลึกลับของอาณาจักรใต้น้ำ ในขณะที่คิวบิกเซอร์โคเนียสีน้ำเงินอันบริสุทธิ์สะท้อนความเจิดจ้าของท้องฟ้า โอบรับความงามอันน่าหลงใหลที่ท้องฟ้าบรรจบกับมหาสมุทร และเก็บอัญมณีอันวิจิตรงดงามเหล่านี้ไว้ตลอดไป

  กรอง
   23 สินค้า
   Gift Card GF00001 - PEARLY LUSTRE
   บัตรของขวัญ GF00001
   จาก ¥1,158